Velkommen til Porsgaard


Et godt solidt hjem for teenagere

Opholdsstedet Porsgaard er for 7 unge fra 13 til 18 år eller længere hvis det skønnes nødvendigt. Vi har 2 udslusningslejligheder på stedet og 4 godkendte efterværns pladser, samt 2 aflastnings pladser

Prisen er i 2014: 59.425 kr om måneden ,29.532 kr i udslusningslejlighed og 1607 i døgnet i aflastning

Opholdsstedet er godkendt af Hedensted Kommune og ligger mellem Juelsminde og Horsens.

Vi startede i 2001 og har mange erfaringer med udsatte unge. Personalet er uddannede pædagoger og har været ansat mellem 4 og 13 år.

Det er vigtigt for os at der ikke er stor udskiftning i personalet, da vi mener at det er vigtigt for de unge.

Vi har også kun faste vikarer, så der ikke hele tiden er nye voksne i huset


Se en film om Opholdsstedet Porsgaard.