top of page

"3-2-1 NU er du voksen!"

- målrettet botræningsforløb

”3-2-1 NU er du voksen” er Porsgaards fokus på, at anbragte unge mennesker har endnu større behov for at selvstændighedstræne og blive klar til voksenlivet. En nøgtern erkendelse af, at samfundets spilleregler betyder, at de unge går fra at være børn til voksen fra den ene dag til den anden. Bogstaveligt talt. Derfor er vi meget optaget af, at alle unge på Porsgaard er forberedt på fremtidens vilkår og forventninger. Vilkår hvor de unge ofte ender i vildrede, hvis ikke de har de rigtige redskaber med i bagagen til at kunne klare sig, når samfundet beder dem stå på egne ben.

 

På Porsgaard har vi to lejligheder, hvor der er mulighed for at lave målrettede botræningsforløb. Tilbuddet henvender sig typisk til unge mellem 16-18 år, som er kommet på afveje og har brug et miljøskifte - eller på grund af andre omstændigheder har brug for pædagogisk støtte med ekstra fokus på at blive klar til at stå på egne ben, når de fylder 18 år. Lejlighederne kan også bruges i forbindelse med efterværn.

 

Her er der mulighed for at prøve kræfter med alle aspekter, der indgår i at skulle klare sig selv. De unge får ekstra støtte til dette, men vil langsomt blive forelagt flere og flere udfordringer i processen mod mere selvstændighed. Den enkelte ung får mulighed for at øve sig og danne sig et billede af, hvad han/hun formår og hvor der brug for støtte – og i hvilken omfang af støtte der er brug for. Samtidig giver det mulighed for en professionel beskrivelse af den unges ressourcer og udfordringer i forhold til fremtidige muligheder.

 

Problemstillinger og udfordringer skal ses, mærkes, føles, berøres, opleves, høres, så det bliver så konkret som muligt og trænger ind i hukommelsen og hænger ved. Forløbet tager udgangspunkt i Mette Damkjærs læringshæfter, Almindelig Daglig Læring (ADL), med fokus i taktile læringsmidler.

 

1 ADL– en guide til almindelig daglig læring med fokus på flytning, indkøb, rengøring og tøjvask.

 

2 ADL– en guide til almindelig daglig læring med fokus på:

  • Personlig hygiejne

  • Seksualitet

  • Kærester

  • Sociale medier

  • Alkohol

  • Kriminalitet

 

3 ADL– PENGEKENDSKAB – en guide med fokus på:

  • Privat økonomi og budgetter

  • Lån og rabat

  • Afrunding

 

Porsgaard supplerer med internt udviklede arbejdsmaterialer omkring ”life skills”, som går i dybden med områder ikke dækket af ovenstående.

 

De unge vil så vidt muligt møde de samme få voksne, således de har mest mulig tillid og tryghed til skift af rammer og forandringer. 

bottom of page