top of page

Familierådgivning

- rådgivning i problemløsning og adfærdsændring

På Porsgaard bilder vi os ind, at vi kan levere knalddygtigt pædagogisk arbejde. Men vi bilder os ikke ind, at vi er eksperter på alle områder. Derfor har vi indgået et tæt samarbejde med ekstern familieterapeut og behandler, der varetager disse opgaver hos os. 

 

Vi har i mange år arbejdet med socialt og psykisk udfordrede børn, unge og familier. 

Vi har endnu ikke mødt en familie der ikke vil deres børn, tværtimod. Det er grundlæggende viden, ressourcer og kompetencer der mangler. I vores arbejde har vi erfaret, at vi ofte med forholdsvis få midler og ikke mindst åbenhed og ærlighed, anerkendelse og inddragelse har “fået lov til” at hjælpe familierne godt på vej til et mere positiv og givtigt liv, hvor de formår at gøre brug af de nye redskaber, de tilegner sig igennem vores tilbud. 

En Helhedsindsats der virker…

Uhensigtsmæssig adfærd er et stort problem for den gruppe af børn, unge og familier, vi arbejder med her på Porsgaard. De har været i deres overlevelsesstrategier så længe, at de har “glemt”, hvordan man ellers kan agere. De har mistet tilliden og troen på, at nogen vil dem noget godt. Så de er oftest i højeste alarmberedskab uanset hvor og hvornår. Dette påvirker selvfølgelig også anbringelsen og det er derfor vores erfaring, at en indsats i forhold til familien, er med til at gøre en stor forskel i arbejdet med en positiv anbringelse og udvikling for den unge. 

 

Metode

Der er ikke én enkelt metode, der kan hjælpe alle, men vores metoder tager udgangspunkt i den enkelte. 

Gennem rådgivning og guidning i problemløsning samt adfærdsændring via en tæt kontakt, hvor der ydes sparring, coaching og hjælp til at håndtere de problemstillinger, erfarer vi at fastholde en effektiv og holdbar metode til at fremme en positiv udvikling. 

 

 

Tilbud der kan tilkøbes af kommunen, til forældre der har børn og unge anbragt på Porsgaard:

 

  • Familierådgivning i hjemmet sideløbende med den unges anbringelse.

  • Individuelle samtaler med familieterapeut.

  • Forældreudvikling i grupper i samarbejde med uddannede familierådgivere og terapeuter.

  • Familiesamvær på Porsgaard med pædagogisk personale.

  • Arrangementer for familier og netværk på Porsgaard

bottom of page