top of page

FOR DE UNGE

Når du flytter ind

Når du flytter ind på Porsgaard får du dit eget værelse i samme hus, hvor der bor andre unge. I huset har vi nogle hyggelige og hjemlige forhold, som vi er sikre på, du vil kunne lide.

Kontaktperson

Alle børn og unge har en kontaktperson, som er den, der sørger for at være ekstra opmærksom på at hjælpe dig med diverse praktiske ting. Det er også typisk kontaktpersonen, der har jævnligt kontakt til din familie og sørger for, at de er opdateret i, hvad der foregår i dit liv og hvordan du trives. Kontaktpersonen er blot en ekstra sikkerhed for dig. Alle voksne på Porsgaard er med til at sørge for, at du har det godt og udvikler dig.

Ugens aktiviteter

Ugens aktiviteter består af eksempelvis af skole, daglige forpligtigelser og fælles- og individuelle fritidsaktiviteter. Du vil derfor have en ugentlig dag, hvor du er med til at lave mad. To dage om ugen er der rengøring på værelset - og vi hjælpes ad med fællesarealerne.

Vi vægter højt, at alle er ansvarlige for at den dagligdag, vi har sammen, kan fungere. Samtidig lærer I unge at gøre godt – ikke blot for jer selv, men også for andre. 

Hver anden uge holder vi husmøde, hvor relevante emner bringes til debat. På mødet er det dig og de andre unge, som kan bestemme, hvad der skal på dagsordenen. Vi taler om vores dagligdag og de ønsker og tanker der er herpå. Det er også typisk på disse møder, at vi arrangerer nye ture, rejser og weekendaktiviteter. Husmøderne er med til at sikre dit engagement og medindflydelse. Din deltagelse er med til at sætte præg på vores liv sammen på Porsgaard.

“De voksne står der hele tiden ved siden af dig. Ligemeget hvad der sker, så vil de altid være der for dig. Du vil ikke blive svigtet her i hvert fald”

Simone, tidligere beboer på Porsgaard

bottom of page