top of page

METODER

Vi tager udgangspunkt i evidensbaserede pædagogiske metoder. Personalet bliver uddannet i kognitivt, ressourceforkuseret og anerkendende pædagogik og møder de unge med en mentaliserende tilgang. Vi videreuddanner os løbende med relevante seminarer og samarbejder jævnligt med eksterne psykologer og terapeuter i forbindelse med udredninger og behandlingsforløb.

Et af vores primære fokuspunkter er relationsarbejde. Vi ved, at uden en god relation til hinanden, får vi ikke mulighed for at udvikle optimalt. Respekt, tillid, engagement og troværdighed er væsentlige faktorer i det miljøterapeutiske rum på Porsgaard.

Et stærkt program og gode traditioner er også en af grundpillerne i vores pædagogiske fremgangsmåde. Vi gør ting sammen, vi rejser sammen, vi ER sammen! 

_MG_0837.jpg
HJEMLIGE RAMMER

Porsgaard danner rammen om livet for en gruppe unge mennesker i en sårbar periode i deres liv. Det er derfor vigtigt for os, at Porsgaards rammer er så hjemlige som mulige. Selvom Porsgaard kun er for en kortere periode i de unges liv, så ved vi, hvor stor en indflydelse det har på resten af deres liv. Det bekræftes vi jævnligt i, når tidligere beboere på eget initiativ kommer forbi og besøger os.

www_748x483_kalender.png
STRUKTUR OG MEDINDFLYDELSE

På Porsgaard møder de unge tydelige voksne, struktur og rammer, som er med til at skabe ro i de unges til tider kaotiske følelsesliv. Det er vigtigt for os, at de unge får stor indflydelse på egen udvikling, da erfaring viser at læringskurven er langt stærkere, når de selv har ejerskab heri. Udviklingspunkter er naturligvis altid tilknyttet handleplan fra forvaltning.

o-TROUBLED-TEEN-BOY-facebook.jpg
DET ER OKAY, DET ER SVÆRT

Vi er meget bevidste om, at yderstyret symptombehandling ikke er lig med udvikling, hvorfor det på Porsgaard er helt okay, at de unge i perioder får det svært og nogle gange rammer ved siden af. De voksne hjælper, guider og sørger for, at de unge står stærkere på den anden side af livets mange udfordringer. Vi hjælper de unge igennem det vanskelige – ikke udenom.

DSC_0336.jpg
FÆLLESSKAB

Vi lærer de unge, at alle skal bidrage til fællesskabet. Både det sociale fællesskab, hvor der tages hensyn til hinanden. Men også de praktiske opgaver, som er nødvendige, når man bor mange sammen. Vi hjælpes eksempelvis ad med at sørge for, at huset er rent og ordenligt. Ligesom de unge også er en del af madlavning og medbestemmende i, hvad der skal på menuen. De unge lærer om indkøb og tilberedning af sund og varieret kost.

EmilogMikkel.jpg
MENTORER OG KULTURBÆRERE

Vi er optaget af, at alle lærer at se værdien i at tage ansvar for at støtte hinanden. Vi arbejder bevidst med at skabe nogle rammer, hvor de unge har mulighed for at være mentorer og kulturbærere for hinanden. De unge lærer at udnytte hinanden ressourcer og tager ansvar for at dele ud af egne ressourcer.

bottom of page