top of page

Pædagogisk, psykologisk observation og udredning

Opholdsstedet Porsgaard tilbyder pædagogisk-, psykologisk observation og udredning med henblik på at afdække den unge samt at give et nuanceret og praksisnært billede af den unges udfordringer, ressourcer og potentialer.

 

Denne afdækning giver et forståelsesmæssigt ståsted for at vurdere behovet for en særlig indsats, samt med hvilke interventionsmetoder indsatsen kan nås.

 

Forløbet tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkelte ung. Der vil sideløbende med den pædagogiske observation og vurdering på opholdsstedet blive tilknyttet en ekstern psykolog med erfaring i psykologisk testning og vurdering af børn og unge.

I de tilfælde hvor det er påkrævet, vil der endvidere blive tilknyttet en psykiater, tale-høre-konsulent, fysioterapeut mv..

  

Med den pædagogisk, psykologisk udredning oversættes den indsamlede viden til brugbare pædagogiske anbefalinger til den unge selv, forældre og netværk samt de fagfolk, der samarbejder med og omkring den unge.

 

Afslutningsvis vil der blive udarbejdet en samlet rapport, der beskriver og redegør for den unges ressourcer og vanskeligheder samt indeholder uddybende pædagogiske og psykologiske anbefalinger.

bottom of page