top of page
SOCIALPÆDAGOGISK DØGNTILBUD

PORSGAARD

BEHANDLING

 

Porsgaard er et socialpædagogisk døgntilbud til børn og unge i alderen 10-18 år med socioemotionelle udfordringer og kognitive dysfunktioner. De unge er præget af mistrivsel og adfærds- og udviklingsvanskeligheder, som behandles i et hjemligt miljøterapeutisk rum med tydelige voksne, rammer og struktur med omsorg og anerkendelse.

VÆRDIER

 

Værdigrundlaget er baseret på anerkendelse og forståelse for, at alle gør det bedste de kan, med de forudsætninger de har. Forældre og børn. Pædagogikken er anerkendende og mentaliserende og i høj grad familieinvolverende. Porsgaard er ressourceorienteret og lægger vægt på medindflydelse på egen udvikling i forenelighed med familieforståelse og forældresamarbejde.

 

RØD TRÅD

Porsgaard er fokuseret på at fastholde en rød tråd fra indskrivning til udskrivning, hvor der arbejdes målrettet med handleplansmål og dokumenteret pædagogisk arbejde. Vi er i tæt samarbejde med socialrådgiver, de unge, familierne og eventuelle tilknyttede faglige eksperter og ressourcepersoner for at sikre en fremtidsforberedende indsats for de unge.

 

"TILBAGE TIL FREMTIDEN"

Et tidsbegrænset miljøterapeutisk pædagogisk forløb målrettet på at bremse og vende en negativ udviklingskurve.

Lidt om os...

KONTAKT

Opholdsstedet Porsgaard

Tinghusvej 4

8783 Hornsyld

Leder: Ellen Holberg Petersen

Tlf: 21 29 78 73
 

Daglig Leder: Frank Hansen

Tlf: 53 50 29 91

frank@opholdsstedet-porsgaard.dk
(sikker mail)

contact
bottom of page